ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์-โทรศัพท์เคลื่อนที่, ระบบกล้องวงจรปิดCCTV ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบสัญญาณป้องกันขโมย....

บริษัทอินคลูดฯ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง งานด้านระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับอาคารสำนักงาน คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมๆ โดยทีมงานช่างและวิศวกรมืออาชีพ

งานที่ให้บริการ ได้แก่ 

  • งานเดินท่อ I-E-HDPE-PVC ร้อยสายไฟฟ้า สายUTP สายFiberOptic ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบกล้องวงจรปิดCCTV, งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ WIFI-LAN-FiberOptic, งานติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่4G, ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร, ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย, ระบบสัญญาณป้องกันการบุกรุก ฯลฯ
  • งานซ่อมบำรุงประจำปี ระบบกล้องวงจรปิดCCTV, ระบบเครือข่ายโทรศัพท์-คอมพิวเตอร์ WIFI-LAN-FiberOptic, ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร, ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย, ระบบสัญญาณป้องกันการบุกรุก ฯลฯ
Visitors: 10,926