เกี่ยวกับเรา


      บริษัท อินคลูด อินดัสเตรียล เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มวิศวกรที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษางานโครงการด้านวิศวกรรมต่างๆ พร้อมบริการก่อนและหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

         ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรชั้นนำต่างๆ เช่น ปตท. บางจาก เทสโก้โลตัส ฯลฯ บริษัทอินคลูดฯ ให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพ เช่น Bosch, Axis, Panasonic, Samsung, Canon, MicroDigital, Kowa เป็นต้น 
งานบริการของเรา
บริษัท Include Industrial Technology จำกัด ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ตลอดจนให้บริการก่อนและหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ภายใต้มาตราฐานงานวิศวกรรม
1. งานวิศกรรมเครื่องกล เช่น งานพ่นทราย/ทำสี งานเชื่อม งานกลึง งานชุบกัลวาไนซ์,โครเมี่ยม งานแม่พิมพ์พลาสติก
2. งานวิศวกรรมโยธา เช่น
   2.1 งานซ่อมแซม ตกแต่ง ต่อเติม ปรับปรุง ร้านค้า อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
   2.2 งานจัดทำแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
3. บริการด้านวิศวกรรมอื่นๆ เช่น
    3.1 งานออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน โรงงาน เช่น              
      - ระบบกล้องวงจรปิด CCTV, ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร (Access control system)
      - ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire alarm system)
      - ระบบสัญญาณป้องกันขโมย
       - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานเดินสายUTP, งานเดินสายFiber Optic, งานติดตั้งAccess point 
    3.2 งานออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเตาเผาขยะ
    3.3 งานออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องผลิตโอโซนบำบัดน้ำ-อากาศ   

 photo mep1_zps22def362.jpg photo Menu3_zps937f493b.jpg

 photo pa1_zpsd5d0e3b0.jpg photo Menu6_zps2d72e064.jpg

 photo Menu4_zps9196b15b.jpg photo Menu5_zpsa87788d1.jpg photo la3_zpsd1b8354f.jpg 

 

  

 photo acs_1_zps59602554.jpg

 
  photo pas_1_zpsed353b66.jpg
  

 photo best-seller-cctv-security-kits-dvr-cctv-camera-adaptor-cables_zpsebd1024b.jpg

  

 photo Untitled_zpscfc4e3b0.jpg            

                                       

Visitors: 10,606