หน้าแรก Include Industrial Technology........

            

บริษัท อินคลูด อินดัสเตรียล เทคโนโลยี จำกัด บริการออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา

ด้านงานวิศกรรมต่างๆ ดังนี้

1. งานด้านโครงสร้างเหล็ก ท่อเหล็ก ถังเหล็ก งานขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ ได้แก่
    1.1  งานพ่นทราย กำจัดสนิม, กำจัดสีเก่า, เตรียมผิวเพื่อพ่นสี หรือชุบกัลวาไนซ์
    1.2  งานพ่นสีรองพื้น, สีทับหน้า, สีกันลื่น 
    1.3  งานชุบกัลวาไนซ์, โครเมี่ยม
    1.4  งานเชื่อม งานเจีย งานกลึง งานกัด งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ/โฟม

    1.5  งานแม่พิมพ์พลาสติก งานฉีดพลาสติก

2. งานด้านวิศวกรรมโยธา เช่น งานซ่อมแซม งานต่อเติมปรับปรุง อาคารสำนักงาน โรงงาน ฯลฯ

3. งานด้านวิศวกรรมอื่นๆ ได้แก่

     3.1  งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับอาคารสำนักงาน คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

          ให้บริการออกแบบ, คำปรึกษา, ติดตั้ง และงานซ่อมบำรุงประจำปี บริการของเราได้แก่
            - ระบบกล้องวงจรปิด CCTV, ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร (Access control system), ระบบสัญญาณป้องกันขโมย
            - ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire alarm system)

              - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Fiber Optic, LAN, Access point, High-speed Internet

       3.2  งานออกแบบติดตั้งเตาเผาขยะประหยัดพลังงาน, เครื่องคัดแยกขยะ, เครื่องอัดพลาสติก-กระดาษRecycle 

      3.3  งานออกแบบติดตั้งเครื่องผลิตโฮโซนบำบัดน้ำ-อากาศ                                                        

Visitors: 10,489